×
KONTAKT
PARTNERZY
ZAKRES USŁUG

Nasza Kancelaria działa już ponad 30 lat, początkowo jako Doradztwo Gospodarcze. Z czasem przyjęliśmy i dotychczas kontynuujemy specjalizację w sprawach gospodarczych. Drugą specjalizacją jest reprezentowanie Klientów przed Sądami powszechnymi w sprawach karnych.
OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH: dużych firm produkcyjnych, firm o profilu handlowym oraz średnich i małych firm handlowo - usługowych. Kancelaria specjalizuje się pomocy prawnej, w szczególności w kontaktach gospodarczych z kontrahentami, reprezentacji prawnej i procesowej przed sądami i innymi urzędami we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kancelaria prowadzi SPRAWY KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH dotyczące problemów majątkowych, udziela porad prawnych, zajmuje się sprawami karnymi jako obrońca lub pełnomocnik strony.


*) Kancelaria nie prowadzi spraw o tematyce rozwodowej i rodzinnej.
Copyright © 2022. All rights reserved
Strona i System Zarządzania IMZ Strona WWW autorstwa IMZ! Zarządzanie działalnością firmy i stroną WWW