×
KONTAKT
PARTNERZY
ZAKRES USŁUG
OBSŁUGA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pełna obsługa prawna działalności gospodarczej Firmy polega na udzielaniu profesjonalnych i praktycznych porad prawnych na każdym etapie jej działania.
Dotyczy to w szczególności :
  • kwestii wewnątrzorganizacyjnych Firmy, od zasad ujętych w regulaminach wewnętrznych do aktów organizacyjnych związanych z rejestracją w KRS,
  • kwestii spraw pracowniczych oraz umów zleceń i umów o dzieło ze stałym i bieżącym kontaktem z Działem Kadr Firmy,
  • czuwania nad zawieranymi i funkcjonującymi umowami gospodarczymi, celem zabezpieczenia bezpieczeństwa Firmy przed możliwymi zagrożeniami,
  • współpracy z Działem Księgowości w sprawach odzyskiwania należności Firmy,
  • prowadzenia wszelkich spraw sądowych i monitoringu sądowej egzekucji.
Wykonanie zadań zleconych może się odbywać przez osobisty kontakt prawnika w Państwa Firmie (jeden dzień w tygodniu w uzgodnionym stałym terminie). Pewne czynności - związane przykładowo z funkcjonowaniem sądów, urzędów itp. wykonywane są poza siedzibą Firmy. Kancelaria ponosi koszty związane z dojazdami, podróżami oraz eksploatacją materiałów biurowych.
Firma ponosi wszelkie koszty opłat sądowych wynikające z obowiązujących przepisów w przypadku kierowania spraw na drogę sądową. To co istotne dla Państwa Firmy to:
KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO
W postępowaniu egzekucyjnym koszty zastępstwa procesowego należą się Kancelarii w wysokości ujętej w rozporządzeniu. Są one wypłacane proporcjonalnie do odzyskanych wierzytelności, również w terminie 10 dni po dacie wpływu środków na rachunek wierzyciela.

W przypadku, gdy Sąd zasądził koszty zastępstwa procesowego stanowiące wielokrotność stawki minimalnej, różnica nie obciąża Państwa Firmy. Jest to wynagrodzenie należne Kancelarii ze środków odzyskiwanych od dłużnika.
Copyright © 2022. All rights reserved
Strona i System Zarządzania IMZ Strona WWW autorstwa IMZ! Zarządzanie działalnością firmy i stroną WWW